• Tickets

   No tickets in this group.
  • Ecologisch Waardenwerk zonder introducée

   € 55,00

  • Ecologisch Waardenwerk met introducée

   € 85,00

About this event

De conditie van onze Aarde staat onder grote druk. Belangrijke ecologische systemen – lucht, water, bodem, biodiversiteit – zijn ernstig aangetast. Overheden, bedrijven en burgers dienen verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzamer wereld. Groen moet. Het moet anders, zo veel is zeker. Maar voor velen van ons is het vraagstuk in al zijn complexiteit te groot. Ernst en omvang kunnen verlammen of ontmoedigen. Wat kunnen we doen? Hoe komt dit grote vraagstuk ons nabij? Zou een waardenwerk-benadering ons kunnen helpen? Hoe zou ecologisch waardenwerk eruit kunnen zien … ook in ons eigen leven en werk? Hoe kunnen we waardig ecologisch strijden vormgeven? Er zijn steeds meer mensen, organisaties en bedrijven die daar iets van laten zien. Wat valt er van hen te leren?

De inzet van de Waardenwerk Gezellenbijeenkomst Ecologisch Waardenwerk is om deze vraagstukken theoretisch, praktisch en persoonlijk naderbij te brengen. We gaan op zoek naar een werkbare en perspectiefvolle benadering van de duurzaamheidsopgaven. We doen dit in de traditie van Normatieve professionalisering: reflectie op waarden, oog voor complexiteit, verbinding tussen concepten en praktijken, plaats voor levenswijsheid en trage vragen, de noodzaak van waardig strijden en inspiratie door richtinggevende voorbeelden.

De Waardenwerk-voorbereidingsgroep bestaande uit Henk Manschot, Jan Nap, Marcel de Rooij, Richard Brons en Eric van der Vet heeft een programma gemaakt met de volgende pijlers:

- Interactieve opening door Henk, Eric en Jan.

Moet de Aarde gered worden? Onze handelingsverlegenheid in leven en werk bij vraagstukken van duurzaamheid. Welke perspectieven zijn er mogelijk?

- Twee rondes van gesprekken met inspirerende gasten

In een kleine groep van maximaal zeven personen vertelt een gast over de eigen keuze voor duurzaam leven, actie, onderzoek of werk. Welke weerstanden waren er? Hoe zijn de idealen gerealiseerd? De dialoog in de groep richt zich op de vraag: wat kan dit betekenen voor de eigen wending naar duurzaamheid?

- Muziek en stilte voor reflectie en rust

- Een eenvoudig eco-buffet

De Moestuin is onze gastheer. Zij werken biologisch in de combinatie van zorg en tuinbouw. Wij genieten van hun 100% biologische producten.

- Presentatie van het door Eric van der Vet geschreven boek Homo Ecologicus

Dit essay is het eerste nummer van de Waardenwerk cahiers. Uitgeverij SWP verzorgt de publicatie. Het eerste exemplaar wordt aan een bekende voorvechter voor duurzaamheid aangeboden. Er is aandacht voor de inhoud, mede door een kort interview met Eric en een toelichting door Harry Kunneman. Hierbij komen ook opties aan de orde hoe het Gezelschap Waardenwerk ecologisch waardenwerk verder kan uitwerken.

Waardenwerkgezellen worden uitgenodigd om iemand mee te nemen die geïnteresseerd is in het thema, bijvoorbeeld een partner, collega, (schoon)kind, vriend of kennis. Hiervoor geldt een aantrekkelijke introduceeprijs van 50%.

St. Moestuin Utrecht
Laan van Maarschalkerweerd 2
3585 LJ Utrecht
NL